sabana_header

Beste mensen

Het bestuur van stichting SABANA is momenteel bezig met de reorganisatie en nieuwe invulling van de stichting. Als gevolg daarvan staat onze dienstverlening op een laag pitje. We hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Voor eventuele vragen kunt u ons mailen op
© 2009 Webdesign: Bemaco - All rights reserved. - Disclaimer

Disclaimer

Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door Stichting Sabana uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. Stichting Sabana is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.
Stichting Sabana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Stichting Sabana is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
Stichting Sabana is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto's te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sabana.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van Stichting Sabana is exclusief ontworpen door Bemaco Design VOF. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

Privacystatement
Dit is de website van Stichting Sabana.
Voor Stichting Sabana staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Stichting Sabana overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.